Hosting zapewnia    Jan Pogocki – homepage

Genealogia Klanu McKwaczy

Klan McKwaczy w pełnej krasiePodejmując się napisania komiksowej biografii Sknerusa Don Rosa zamierzał stworzyć kompletny życiorys bohatera oparty przede wszystkim na dorobku Carla Barksa. Podczas opracowywania scenariusza do historii życia najbogatszego kaczora świata bazował głównie na informacjach zawartych w opowieściach i notatkach mistrza, a niemal całkowicie zignorował komiksy o McKwaczu narysowane przez innych twórców, albowiem uważał ich treść za apokryficzną. Wszystkie rozdziały sagi Życie i Czasy Sknerusa McKwacza są rozwinięciem luźnych koncepcji genialnego rysownika, które Rosa przetworzył według własnych wizji wpasowując je w swoje zamierzenie. Podobnie postąpił z rodziną Sknerusa, której członkowie debiutują w historyjkach narysowanych na potrzeby wspomnianego cyklu.

Owe czołobitne inspirowanie się swobodnymi pomysłami Barksa poświadcza historia wykorzystania przypadkowego szkicu drzewa genealogicznego kaczej rodziny. Mistrz nakreślił je w latach 50. ubiegłego wieku. Wymienia tam imiona sióstr Sknerusa, Matyldy i Hortensji. Rosa uznał ten szkic za dobre praźródło wykreowania genealogii kaczej familii. Pragnąc tą kreację uwiarygodnić poprosił Carla o potwierdzenie informacji o rodzinie McKwacza. Wybitny rysownik zweryfikował pozytywnie te dane tworząc w 1991 roku jego nową wersję drzewa genealogicznego specjalnie na prośbę Rosy. Wkrótce potem Don napisał pierwszą opowieść, której akcja osadzona jest w czasach dzieciństwa centusia - Of Ducks And Dimes And Destinies (pol. Pierwsza dziesięciocentówka, Komiksy z Kaczogrodu 2/2010). Oprócz rodzeństwa, w komiksie występuje również ojciec Sknerusa, Fergus, którego notatki Barksa określają przezwiskiem „stary Scotty”. Design postaci jest autorskim pomysłem Rosy, mimo, że mógł skorzystać z kreacji wymyślonych wcześniej przez innych artystów.

Studiując dokładnie wszystkie opowieści napisane przez Barksa, Don odnalazł w nich wzmianki dotyczące innych krewnych Sknerusa. Najbardziej cennymi z nich okazały się fragmenty opowieści A Christmas for Shacktown, w których zawarte zostało nie tylko wspomnienie stryja imieniem Nerwus, ale również jego wizerunek przedstawiony na starej fotografii z albumu rodzinnego. Historyjka The Great Steamboat Race opowiada z kolei o konflikcie między Sknerusem, a Horseshoe Hoggiem, który przed wieloma latami zainicjowali ich wujowie. Kaczor pragnąc wyjaśnić swym siostrzeńcom genezę sporu przybliża im postać swojego stryja, Bulaja McKwacza, kapitana parostatku Królowa Bawełny kursującego po rzece Missisippi. Rosa ochoczo zaadaptował owego przodka do swego dzieła Życie i Czasy Sknerusa McKwacza, bowiem umożliwiła mu wiarygodne powiązanie losów ubogiego szkockiego emigranta z poszukiwanym amerykańskim krewnym. Postanowił jedynie zastąpić Bulaja innym imieniem co umotywował następująco – Uznałem że Bulaj nie brzmi zbyt szkocko i to raczej pseudonim dla kapitana parowca rzecznego. W biografii najbogatszego kaczora świata wspomniany stryj debiutuje zatem już jako Angus McKwacz.

W kreowaniu historii rodu McKwaczów Rosa sięga w czasy odległe i wzbogaca ją o przodków bogacza, żyjących w okresie wczesnego średniowiecza. Wiedzę o tych bohaterach autor zaczerpnął z historyjki Barksa pod tytułem The Old Castle’s Secret, w której skąpiec wraz z rodziną odwiedza dawną siedzibę klanu – zamek na Ponurych Wzgórzach. Wnętrze fortecy zdobiły zbroje członków rodu, które Barks opatrzył dowcipnym opisem ich właścicieli. Te lakoniczne biogramy pomogły Donowi stworzyć postacie takie jak sir Kwakstetier, sir Rusztyfon, sir Eremitus oraz sir Dulcynian, epizodycznie występujące w sadze Życie i Czasy Sknerusa McKwacza. Na jej kartach pojawił się także inny antenat, Malcolm, XVI-wieczny żeglarz. Ten McKwacz był z pewnością wzorowany na oficerze marynarki imieniem Matey, debiutującym w barksowskiej opowieści Back To Long Ago! W komiksie tym Sknerus wprowadzony w stan hipnozy przypomina sobie życie jednej ze swoich inkarnacji, która ukryła tajemniczy skarb na bezludnej wyspie. W swoich historiach Rosa umieścił również kapitana Zgryzika McKwacza, znanego z fabuły The Horseradish Story.

Don nie zdradza źródła inspiracji, które posłużyło do stworzenia postaci matki Sknerusa, Kaczencji O’Draki. Wiemy, że nie powstała ona w porozumieniu z Barksem, ani w oparciu o jego dorobek. Wytłumaczenie dla obecności tej niebarksowskiej osoby w uniwersum możemy znaleźć w wypowiedzi Rosy – Kacze drzewo rodowe mojego autorstwa bazuje prawie wyłącznie na uniwersum wykreowanym przez Barksa. Stworzyłem co prawda kilka własnych postaci, ale JEDYNIE po to, by utworzyć pełne rodziny w wyniku czego wszystkie postacie Barksa wpasowałyby się do drzewa prawidłowo. Don wyjaśnił również kwestię nurtującą fanów – Domyślam się [że jest irlandzkiego pochodzenia]. Próbowałem wymyślić inne nazwisko brzmiące „kaczo”, ale nie chciałem używać przedrostka „Mc” po raz kolejny. Irlandia była całkiem blisko [Szkocji], a ja nie miałem do tej pory jeszcze żadnego nazwiska zaczynającego się od „O”.

Wspomniany przypadek wykreowania matki Sknerusa jest paradoksalnie ostatecznym wyjaśnieniem źródeł inspiracji Rosy przy tworzeniu historii. Jest nim zamiłowanie twórcy i jemu podobnych do nieustannego porządkowania rzeczywistości w rozumianej jedynie przez nich logice.